جلسه نحوه اجرای برنامه مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان

صبح روز شنبه ۱۹خرداد ماه به همت اداره امور بیماریها جلسه ای با حضور مدیر محترم درمان  ،مسئولین محترم  بیمارستان سیدالشهدا ، فوکال پوینت محترم علمی برنامه طب تسکینی ،رئیس محترم  مرکز طب تسکینی آلا و تعدادی از اعضای محترم هیات علمی خون و آنکولوژی و رادیوتراپی و سایر اعضا  در سالن معاونت درمان تشکیل گردید . در این جلسه در زمینه نحوه  اجرای برنامه مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان مباحثی مطرح و تصمیماتی گرفته شد. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳