جلسه تعامل وهماهنگی با بیمه های تکمیلی

جلسه تعامل وهماهنگی با بیمه های تکمیلی امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۶ درخصوص عقد قرارداد جهت ۱۰درصد ظرفیت تخت های بستری بیمارستان های دولتی برگزارگردید . این جلسه به ریاست جناب اقای دکتر کلیدری معاون محترم درمان وحضور مدیر محترم درمان ونمایندگان بیمه تکمیلی به همت مدیریت اقتصاد درمان استاندارد وفناوری سلامت برگزار گردید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳