جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه جراحی عمومی

جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه جراحی عمومی روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۳ با حضور آقایان دکتر صحت رئیس محترم انجمن ، دکتر محمودیه مدیر محترم گروه ، دکتر نوریان عضومحترم  گروه و دکتر نصر عضو محترم نظام پزشکی از ساعت ۷ لغایت ۹/۳۰ در محل دفترمدیر نظارت و اعتبار بخشی و به میزبانی رئیس نظارت و اعتبار بخشی برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳