جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه تجهیزات پزشکی

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه تجهیزات پزشکی به ریاست جناب آقای دکتر کلیدری امروز چهارشبه مورخ ۱۷ مرداد ماه باحضورمدیر محترم اقتصاد درمان استانداردها و فناوری سلامت و رئیس محترم اداره تجهیزات پزشکی معاونت و  روسا و نمایندگان بیمارستانهای خصوصی ، خیریه،  وابسته به ارگان  برگزار گردید.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳