جلسه ای درخصوص تهیه وتوزیع داروهای روانپزشکی و ام اس در این معاونت برگزار گردید .

صبح روز دوشنبه مورخ ۳۰مهر ماه۹۷جلسه ای با حضور معاونت محترم غذا ودارو ومعاونت محترم درمان در سالن اجتماعات این معاونت ،در خصوص بررسی چالش های موجود در تهیه وتوزیع داروهای روانپزشکی و داروهای ام اس برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳