جلسه ای با محوریت راه اندازی واحد درمان سکته حاد مغزی برگزار شد

در تاریخ ۹۷/۲/۱۸ در محل دفتر معاون درمان جلسه ای با محوریت راه اندازی واحد درمان سکته حاد مغزی در بیمارستانهای داران و گلپایگان با حضور مسئولین و متخصص نورولوژی دو مرکز فوق و مدیر گروه داخلی اعصاب ، به ریاست مدیر درمان دانشگاه ، به همت اداره امور بیماریهای معاونت درمان برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳