برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور  رئیس سازمان نظام پزشکی ، معاون درمان ، معاون دارو وغذا ، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان، مدیر دفتر ریاست دانشگاه و سایر اعضاء در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.دراین جلسه پرونده های ارجاعی از معاونت های درمان ، غذا و دارو مطرح و پس از بررسی ۱۶  پرونده مطروحه تخلف ۹ پروند محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳