جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی متخصصین داخلی توسط گروه نفرولوژی

در روز پنج شنبه مورخ ۵/۱۰/۹۸ با حضور معاون محترم درمان و اساتید محترم گروه نفرولوژی جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری دوره آموزشی متخصصین داخلی برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳