جلسه بررسی مشکلات ثبت عملکرد بیماران سرطانی در سامانه های مربوطه

به همت اداره امور بیماری ها روز سه شنبه سوم تیرماه ساعت ۱۳:۳۰  جلسه ای با حضور  مدیر محترم درمان ،معاون محترم مدیریت امور مالی در امور درآمدی دانشگاه به همراه کارشناس محترم ایشان، روسا، مدیران و مسئولین ثبت سرطان  مراکز الزهرا(س) ،سیدالشهدا (ع)و کودکان امام حسین (ع) تشکیل گردید در این جلسه در خصوص سایتهای مربوط به ثبت اطلاعات بیماران سرطانی  و دلایل و مشکلات عدم  ثبت کامل  اطلاعات در سامانه های مذکور  مباحثی مطرح و تصمیماتی گرفته شد .   

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳