جلسه مدیران پرستاری مراکز درمانی

جلسه مدیران پرستاری مراکز درمانی

کنفرانس یک روزه "اثربخشی در مدیریت پرستاری: با رویکرد جانشین پروری"، توسط اداره پرستاری این معاونت در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ با حضور مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران مراکز درمانی دولتی و خصوصی در مرکز همایش های علمی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، جناب آقای جمالی، ریئس اداره پرستاری این معاونت، ضمن خوش‌آمدگویی به مدیران پرستاری، مطالبی در خصوص اهداف جلسه و اهمیّت جانشین‌پروری در مدیریت پرستاری، بیان فرمودند. سپس سرکار خانم دکتر شیرانی، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان و آقای دکتر احمدرضا یزدان نیک، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه در  خصوص تئوری‌ها و سبک‌های مدیریت، جانشین پروری در مدیریت پرستاری، مدیریت خود، خانواده و جامعه، بررسی ابعاد حرفه پرستاری، مدیریت بیمارستانی و چالش ها و فرصت ها سخنرانی نمودند و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. گفتنی است جانشین پروری فرآیندی است متحرکه که در آن مدیران فعلی به انتقال تجارب، مدیریت استعداد، مدیریت دانش و رفتار سازمانی کارکنان خود پرداخته و برای آینده مدیرانی پرورش می‌دهند تا جامعه ای مشترک المنافع و مشترک المقاصد بسازند.

مقوله جانشین پروری سبب می شود تجارب مدیران باسابقه پس از بازنشستگی به فراموشی سپرده نشود و قبل از آن به مدیران پرستاری فعلی و پرستاران با سابقه کاری کمتر منتقل گردد. همچنین سبب می گردد  مدیران ضمن ارتقاء مهارت های فنی، ارتباطی و ادراکی خود، مجموعه تحت مدیریت خویش را نیز ارتقا دهند.   

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳