برگزاری جلسه بررسی مشکلات ثبت اطلاعات در سامانه های مختلف

صبح امروز جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات ثبت اطلاعات در سامانه های مختلف با حضور نمایندگانی از  فناوری و اطلاعات و امور مالی ومعاونت توسعه دانشگاه و اداره امور بیماریها و فناوری اطلاعات معاونت درمان تشکیل و موضوعاتی مطرح گردید . 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳