برگزاری جلسه هماهنگی راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان

به همت اداره بیماریها، ساعت ۱۰صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۹، جلسه ای در خصوص ایجاد تغییرات به منظور راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)،  با حضور معاون محترم درمان، ریاست محترم مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، معاونت محترم درمان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و جناب آقای دکتر خوروش متخصص محترم عفونی، در دفتر معاون محترم درمان برگزار و در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳