برگزاری جلسه ساماندهی ارجاعات کلینیک های دیابت

به همت اداره بیماریها جلسه ای در خصوص ساماندهی ارجاعات بیماران دیابتی در مراکز سطح یک و دو خدمت، روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ ، با حضور مدیر محترم درمان و تنی چند از کارشناسان این معاونت و معاونت بهداشتی در محل سالن کتابخانه، برگزار و در این زمینه بحث و تبادل نظر شد .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳