جلسه آموزشی نقش مهندسی پزشکی در برنامه ریزی، طراحی و ساخت بیمارستان ایمن

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳