جلسه آموزشی فناوریهای نوین در تشخیص بیماریهای قلبی با استفاده از اولتراسوند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳