جزوه آموزشی

فایل ترکیبات فلوئور (جزوه آموزشی )، مکانیزم آسیب به بدن به وسیله HF و یون فلوئورید برگرفته از فصول ۴و ۵ کتاب ترکیبات فلوئور و عوارض آن در انسان نوشته فرهاد گلفام - صولت ثنا

دریافت فایل

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳