جدول محاسبه شاخص های آموزشی سال ۱۳۹۵(مراکز خصوصی)

جهت دریافت جدول محاسبه شاخص های آموزشی سال ۱۳۹۵(مراکز خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها) کلیک نمایید.

جهت دریافت راهنمای تکمیل جدول فوق کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳