جدول محاسبه شاخص های واحد آموزش مراکز درمانی استان در سال ۱۳۹۳

جهت دریافت فایل جدول "شاخص های واحد آموزش مراکز درمانی استان  در سال ۱۳۹۳کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳