ثبت نام دوره های آموزشی مدارک پزشکی

etelae1ثبت نام سه دوره آموزشی(کدگذاری بیماریها،اختصارات و اصطلاحات و مباحث بیماری شناسی) مخصوص مسوولین مدارک پزشکی و کدگذاران

مراکز در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۰ و ۲۱ مردادماه ۹۲ از طریق همین سایت انجام می پذیرد.توضیحات بیشتر در
ثبت نام دوره های آموزشی مندرج در جدول زیر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه سال ۹۲ انجام پذیر است.
 
_ ثبت نام فقط تا تکمیل ظرفیت (۱۰۰نفر) امکان پذیر است.
 
_ تنها مسوولین مدارک پزشکی و کاردان و کارشناسان مدارک پزشکی که کد گذاری پرونده ها را بر عهده دارند می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.
 
_ با توجه به ارتباط موضوعی وتدریس همزمان این سه مبحث ثبت نام فقط یک مرتبه انجام می گیرد و افراد ثبت نام کننده جهت دریافت گواهی آموزشی می بایست در تمامی جلسات این سه دوره شرکت نمایند.
 

ردیف

عنوان دوره

گروه مجاز به شرکت در دوره

تاریخ دوره

ساعت تشکیل کلاس

محل تشکیل کلاس

تاریخ ثبت نام در سایت

ظرفیت کلاس

۱

کدگذاری بیماریها ۱۴ فصل اول کتاب ICD10

کدگذاران- مسوولین مدارک پزشکی

۲۳/۵/۹۲
و
۹/۶/۹۲

 
۸:۳۰ صبح

سالن اجتماعات معاونت درمان

۲۰/۵/۹۲
و
۲۱/۵/۹۲

۱۰۰ نفر

۲

آشنایی با اختصارات و اصطلاحات پزشکی ۱۴ فصل اول کتاب ICD10

کدگذاران- مسوولین مدارک پزشکی

۱۸/۶/۹۲
و
۴/۷/۹۲

 
۸:۳۰ صبح

سالن اجتماعات معاونت درمان
و
سالن جلسات بیمارستان سیدالشهدا

 
*

۱۰۰ نفر

۳

آشنایی با مباحث بیماری شناسی ۱۴ فصل اول کتاب ICD10

کدگذاران- مسوولین مدارک پزشکی

۱۸/۷/۹۲
و
۹/۸/۹۲

 
۸:۳۰ صبح

سالن جلسات بیمارستان سیدالشهدا

 
*

  1. ۱۰۰نفر


 
 
ثبت نام

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳