ثبت امضای الکترونیک جهت تجویز داروهای شیمی درمانی

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۲۶۲۵۷د مورخ  در  ۹۷/۱۰/۱۸ در خصوص لزوم دریافت امضای الکترونیک توسط گروه های تجویز کننده شیمی درمانی می بایست حداکثر تا پایان دی ماه سال ۹۷ از طریق سامانه نظام پزشکی ( مطابق دستورالعمل  ) اقدام فرمایید. شایان ذکر است پس از راه اندازی سامانه ،امکان تجویز داروهای شیمی درمانی به روش کاغذی وجود نخواهد داشت .

جهت دریافت دستورالعمل مربوطه اینجا را کلیک کنید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳