تکمیل چک لیست ارزیابی مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

تکمیل چک لیست ارزیابی مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی قابل توجه کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی:
با توجه به اینکه برنامه ایمنی و بهداشت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی یکی از بندهای مهم استاندارد سیستم مدیریت کیفیت از نظر آزمایشگاه مرجع سلامت می باشد لذا کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی  موظف می باشند چک لیست ارزیابی مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی را هر چه سریعتر تکمیل نموده و تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۱ به اداره امور آزمایشگاههای این معاونت تحویل دهند.جهت دریافت فایل چک لیست ارزیابی مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دریافت فایل چک لیست ارزیابی مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳