تکمیل فرم وضعیت شبکه ملی سلامت

announcement9کلیه مسئولین فنی آزمایشگاهها می بایست هرچه سریعتر فرم مربوط به وضعیت شبکه ملی سلامت,اداره کل ارتباط و فناوری اطلاعات استان را حداکثر تا یک هفته تکمیل و به اداره امور آزمایشگاهها ارسال نمایید.جهت دریافت فرم به ادامه مطلب مراجعه

 
نمایید .
دریافت فرم مربوط به وضعیت شبکه ملی سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳