با توجه به اين طرح هزينه هاي همراه با زايمان طبيعي به چه صورت محاسبه ميشود

پاسخ: 

هزینه همراه تحت پوشش برنامه ترویج رایمان طبیعی نمی باشد. ​\

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳