تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (نجف آباد)

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (نجف آباد) اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳