تقویم آزمون های الکترونیکی بهمن ماه

جهت دریافت تقویم آزمون های الکترونیکی بهمن ماه کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳