تغییرساعات کاری دستگاه های اجرایی استان

p 1534طبق نامه استاندار محترم اصفهان، ساعات کار دستگاه های اجرایی استان از ابتدای سال ۱۳۹۲ در روز های شنبهلغایت پنج شنبه خواهد بود.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳