تغذیه

منابع آزمون رژیم درمانی در بخش مراقبت ویژه

دریافت فایل ۱

دریافت فایل ۲

اطلاعیه گذرانیدن تعهد خدمت متخصصین تغذیه در بیمارستان

بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان مقطع دکتری تغذیه می رساند

انجام وظیفه سربازان در ساعت غیر موظفی

به اطلاع فارغ تحصیلان رشته تغذیه در حال انجام وظیفه می رساند،

صفحه‌ها

اشتراک در تغذیه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳