تعرفه گلوبال ۹۰ مورد اعمال شایع جراحی در بخش دولتي(۱۳۹۰)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳