تعرفه ویزیت فلوشیپ اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی سال ۱۳۹۱

99جهت دریافت فایل جدول میزان تعرفه ویزیت اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای دارندگان مدرک فلوشیپ به تفکیک استادیار،دانشیار و استاد اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳