تعرفه های دولتی سال ۱۳۸۹

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۹
وزیران عضو کارگروه بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تائید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۹۲۰۴۷/ت۴۳۸۴۹ ها  مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ تصویب نمودند: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">
جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳