تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۱

99جهت دریافت فایل تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۱ که طی نامه شماره ۱۳۸۸۳ مورخ ۱۹/۶/۹۱ به تایید استاندار محترم رسیده است،اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳