تعرفه هاي سرپايي سال ۱۳۸۹

تعرفه هاي ارائه خدمات پزشكي در مراكز درماني سرپايي در سال ۱۳۸۹
تعرفه هاي ارائه خدمات پزشكي در واحد جراحي سال ۸۹
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">
تعرفه هاي ارائه خدمات پزشكي در واحد داخلي سال ۸۹
تعرفه ويزيت پزشكان در بخش دولتي
ضريب تعرفه هاي خدمات درماني و...

 جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳