تعرفه نقل و انتقال آمبولانس های خصوصی

به استناد بند ۱۵ ماده يك قانون تشكيلات و شرح وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آيين نامه تأسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ و الحاقيه آن و همچنين بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده، تعرفه نقل و انتقال بيمار توسط مراكز خدمات آمبولانس خصوصي در سال ۱۳۸۸ و... کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳