تعرفه نقل و النتقال آمبولان های دولتی

به استناد بند ۱۵ ماده يك قانون تشكيلات و شرح وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آيين نامه تأسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ و الحاقيه آن و همچنين بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده، تعرفه نقل و انتقال بيمار توسط مراكز خدمات آمبولانس خصوصي در سال ۱۳۸۸... کلیک نمائید. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳