تعرفه خدمات دندانپزشكي

تعرفه خدمات دندانپزشكي براي مطب ها و مراكز درماني خصوصي ( غير دولتي ) شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳