تعرفه خدمات درمانگاهی سال ۱۳۹۱

99
جهت دریافت تعرفه خدمات درمانگاهی دربخشهای دولتی و خصوصی درسال ۱۳۹۱به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دریافت تعرفه خدمات درمانگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳