تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي سال ۱۳۹۲

untitled2تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۳۹۲ اعلام شد.جهت دریافت فایل تعرفه کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳