تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي سال ۱۳۹۱

__تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۳۹۱ اعلام شد.جهت دریافت فایل تعرفه  اینجا  کلیک نمایید. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳