از تصویر تا پروتون در MRI

   از تصویر تا پروتون در MRI  جهت در یافت فایل  از تصویر تا پروتون در MRI به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. (قسمت پنجم )

دریافت فایل
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳