از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI جهت در یافت فایل  از تصویر تا پروتون در MRI به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. (قسمت چهارم)

 رادیولوژی معاونت در مان
دریافت فایل

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳