از تصویر تا پروتون در MRI

  از تصویر تا پروتون در MRI  جهت در یافت فایل از تصویر تا پروتون در MRI به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. (قسمت هشتم)

دریافت فایل
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳