تشکیل جلسه مدیریت بیماریهای واگیر

جلسه مدیریت بیماریهای واگیر با حضور معاون محترم درمان ، مدیران و رؤسای ادارات مرتبط و تیم مدیریتی مراکز درمانی در سطوح هدف امروز ۹۶/۱۰/۱۰ درمحل دفتر معاون درمان بر گزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳