تریاژ ESI

دستنامه کارگاه تریاژ بیمارستانی بروش ESI ویرایش چهارم ،مدرسین : دکتر محمد افضلی مقدم ،دکتر هومان حسین نژاد ندایی،دکتر سید حسینی داورانی ، دکتر جواد سید حسینی و....

جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳