بسته آموزشی مدیریت و بهینه سازی مصرف آب

جهت دریافت راهنمای "مدیریت و بهینه سازی مصرف آب " کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳