بسته های آموزشی معاونت درمان در سال ۱۳۹۵

جهت دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵ کلیک نمایید.

جهت دریافت بسته آموزش معاونت درمان در سال ۱۳۹۵ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳