بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

 

بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

روز شمار عناوین هفته اولیا و مربیان اعلام شد

 

 شنبه ۲۴مهر ماه روز «  پیوند اولیا  و مربیان؛ نقش نهاد خانواده در ارتقای نظام تعلیم و تربیت »

 

 یکشنبه ۲۵مهر ماه روز « نقش انجمن های اولیا و مربیان مدارس در توسعه آموزش های رسمی وغیر رسمی»

 

دوشنبه ۲۶مهرماه روز « دانش آموز فعال؛ خانواده شاداب؛ جامعه با نشاط »

  

سه شنبه ۲۷مهر ماه روز « پیوند اولیا ومربیان؛ خانواده رسانه و فناوری اطلاعات » 

 

چهارشنبه ۲۸مهرماه  روز « پیوند اولیا ومربیان؛ توسعه مشارکت های فکری؛ تخصصی و مهارتی  در آموزش و پرورش است »

 

 پنج شنبه ۲۹مهر ماه روز « پیوند اولیا و مربیان؛ خانواده؛ اقتصاد مقاومتی؛ حمایت از کالای ایرانی »

 

 و جمعه ۳۰مهر ماه روز « پیوند اولیا و مربیان؛ نقش والدین در تقویت فرهنگ نماز و عفاف فرزندان » نامگذاری شده است .

 

 

  تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی                        

مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان                           

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳