برگزاری سمینار دو روزه سوختگی ها و درمان

به همت اداره امور بیماریهای معاونت درمان و با همکاری گروه جراحی پلاستیک بیمارستان امام موسی کاظم ، سمینار دو روزه سوختگی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ تیر ماه جهت پزشکان فوکال پوینت بیمارستانهای اصفهان و همچنین سایر علاقه مندان گروههای مختلف پزشکی برگزار گردید . با توجه به برگزاری این سمینار برای اولین بار در ۱۰ سال اخیر و به دلیل  نیاز به  افزایش سطح دانش در زمینه سوختگی و تازه های درمان ،مورد استقبال قابل توجهی قرار گرفت . در این سمینار در مورد پیشرفت های تکنولوژی و نقش جراحی پلاستیک در سوختگی های حاد و مزمن، انواع سوختگی های الکتریکی ،شیمیایی و استنشاقی و مراقبت های پیش بیمارستانی و محاسبه مایع درمانی و درصد سوختگی ،آنتی بیوتیک و آنتی سپتیک تراپی ، مدیریت درد در سوختگی ، فیزیوتراپی و بازتوانی در سوختگی،اصول تغذیه در سوختگی و حمایتهای روانی در بیماران و خانواده ارائه مطلب گردید .  

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳