برگزاری کنفرانس علمی سکته حاد مغزی

در راستای توانمندسازی پرستاران و پزشکان کنفرانس علمی سکته حاد مغزی در تاریخ ۹۷/۹/۶ به همت اداره امور بیماریها در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳