برگزاری دوره آموزشی جنبه های قانونی مدارک پزشکی

در تاریخ ۹۷/۵/۲۴ دوره آموزشی جنبه های قانونی مدارک پزشکی با حضور نماینده سازمان پزشکی قانونی (خانم دکتر مقاره زاده) و جناب آقای کمالی بازپرس جرایم پزشکی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با هماهنگی واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان ویژه مسئولین واحد مدیریت اطلاعات سلامت مراکز درمانی برگزار گردید. در این دوره مستند سازی وانواع تخلفات در آن ، طبقه بندی اسناد و جرایم پزشکی و مشکلات پیرامون آن تدریس ، بحث و تبادل نظر گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳