برگزاری جلسه بررسی و هماهنگی دولت الکترونیک با موضوع حذف دفترچه کاغذی

در تاریخ ۲۱ دی ماه جلسه بررسی و هماهنگی حذف دفترچه کاغذی با حضورمشاور محترم حوزه معاونت درمان، رئیس محترم نظام پزشکی اصفهان ، رئیس محترم دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی ، معاون محترم توسعه سازمان بیمه سلامت اصفهان و همکاران  محترم مدیریت فناوری سلامت و کارشناسان محترم درمان توسط مدیریت اقتصاد درمان  در سالن کتابخانه معاونت برگزار گردید

در جلسه به بررسی موانع و چالش های پیش رو پرداخته و جهت تسهیل در روند کار اقدامات لازم مصوب گردید

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳